AVGIFTER

Disk 3m300 kr
Lösplats 3m250 kr
Lösplats 6m450 kr
Lösplats 9m600 kr
Lösplats 12m750 kr
El 380V300 kr
El 220V150 kr
Nattström vid övernattning 220V100 kr